PROGRAM SZKOLENIA
„DIAGNOSTYKA I MECHANIKA UKŁADÓW KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ”
SZKOLENIE I STOPNIA

(SZKOLENIE DWUDNIOWE)

DZIEŃ PIERWSZY (zajęcia teoretyczne)

1.    Ogólne zasady bezpiecznej pracy z układami klimatyzacji samochodowej
      •    BHP w zakresie stosowania czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodowej
      •    Stanowiskowe BHP w serwisie klimatyzacji samochodowej

2.    Obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Przemieszczanie się ciepła w układach klimatyzacji
      •    Teoretyczny obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji

3.    Zapoznanie się układami klimatyzacji samochodowej (budowa i zasada działania)
      •    Układy A/C z zaworem rozprężnym
      •    Układy A/C z dyszą dławiącą
      •    Układy A/C z jednym i dwoma parownikami

4.    Elementy składowe układu klimatyzacji samochodowej (ich budowa i rola w układzie A/C)    
      •    Budowa i rola w układzie klimatyzacji skraplacza, parownika, osuszacza
      •    Budowa i zasada działania zaworu rozprężnego i dyszy dławiącej
      •    Rodzaje, budowa i zasada działania sprężarek klimatyzacji
      •    Inne elementy składowe układu klimatyzacji: dmuchawa, wentylator chłodnicy i ich rola w układzie A/C

5.    Zapoznanie się z materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Czynniki chłodnicze stosowane w układach klimatyzacji samochodowej: R134a, R1234yf, R744 (CO2) (właściwości,
           rola w układzie klimatyzacji, wpływ emisji na środowisko naturalne)
      •    Rodzaje i dobór olejów sprężarkowych
      •    Olej stosowany w układach klimatyzacji ze sprężarkami elektrycznymi (w pojazdach hybrydowych i elektrycznych)
      •    Rodzaje i prawidłowy dobór barwnika UV do układów A/C

DZIEŃ DRUGI (zajęcia praktyczne)

6.    Urządzenia obsługowe i narzędzia stosowane w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Stacja obsługowa - stacja do napełniania klimatyzacji samochodowej (budowa, zasada działania)
      •    Czynności serwisowe dotyczące stacji obsługowej - wykonywanie przeglądów okresowych stacji do napełniania (dobór
           oleju do pomp próżniowych, osuszacza, etc.)
      •    Narzędzia i akcesoria stosowane w serwisowaniu klimatyzacji samochodowej (zastosowanie, zasada działania,
           praktyczny pokaz) - niezbędne wyposażenie warsztatu klimatyzacji samochodowej

7.    Zapoznanie się z próbami szczelności stosowanymi w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Próba szczelności za pomocą azotu (nadciśnieniowa próba statyczna)
      •    Próba szczelności podciśnieniowa (wykonywanie próżni za pomocą stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej)
      •    Sprawdzenie szczelności układu za pomocą lampy UV
      •    Sprawdzenie szczelności za pomocą elektronicznego wykrywacza nieszczelności

8.    Rozpoznawanie typowych usterek w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Algorytm rozpoznawania usterek (kolejność sprawdzania elementów układu A/C)
      •    Zapoznanie się z typowymi usterkami występującymi w układach A/C

9.    Czynności serwisowe za pomocą stacji do obsługi układów klimatyzacji samochodowej
      •    Prawidłowy odzysk czynnika chłodniczego z układu A/C
      •    Prawidłowe dozowanie komponentów (oleju, barwnika) do układu A/C
      •    Prawidłowe dozowanie czynnika chłodniczego do układu A/C
      •    Sprawdzanie prawidłowych ciśnień roboczych układu A/C
      •    Zapoznanie się typowymi usterkami występującymi w układach A/C

 

Przedstawione szkolenie jest szkoleniem dwudniowym i obejmuje 8 godzin szkolenia teoretycznego oraz 8 godzin szkolenia praktycznego. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia szkolenia tj. (czynnik chłodniczy, oleje sprężarkowe, barwnik UV, etc.) zapewnia firma szkoleniowa.

Po szkoleniu możliwe jest przeprowadzenie testu sprawdzającego (sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej). Przeprowadzenie testu jest na życzenie klienta.

Po szkoleniu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE oraz przesłanie najpóźniej na 5 dni przed planowanym szkoleniem (terminy szkoleń podane na stronie internetowej www.climateam.pl w zakładce SZKOLENIA) na adres e-mail: szkolenia@climateam.pl

Uwaga: Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia (dla grup zorganizowanych) oraz przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego (dla grup zorganizowanych). W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Wszelkie informacje o szkoleniu można uzyskać pisząc na adres e-mail: autoklima@climateam.plszkolenia@climateam.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 817-83-01 lub 501-642-528.

PROGRAM SZKOLENIA „SZKOLENIE I STOPNIA” do pobrania w pdf