SZKOLENIA Z KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD PRACY

Posiadamy aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00191/2019 z dnia 09.04.2019r. 

Prowadzimy szkolenia dla osób poszukujących pracy, które są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy - informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wupwarszawa.praca.gov.pl

Szkolenia skierowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy chcących podnieść kwalifikacje zawodowe. Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (Urząd Pracy) po określeniu profilu pomocy dla bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania. Aby szkolenie, w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostało dofinansowane przez Urząd Pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez starostę.  

Tematyka szkoleń dofinansowanych przez Urząd Pracy:
1. "Klimatyzacja Samochodowa F-Gazy"
2. "Diagnostyka i mechanika układów klimatyzacji samochodowej"
3. "Diagnostyka i mechanika układów klimatyzacji w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i autobusach"
4. "Regeneracja kompresorów i przewodów klimatyzacji samochodowej"