KARTY ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

W przypadku zainteresowania naszym szkoleniem prosimy o czytelne wypełnienie i odesłanie odpowiedniej Karty Zgłoszenia Na Szkolenie na adres szkolenia@climateam.pl w terminie do 5 dni przed wybranym terminem szkolenia.

                            

           TERMINY PLANOWANYCH JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ F-GAZOWYCH

23.04.2024 godz: 9.00 - 17.00 Temat szkolenia: "Klimatyzacja samochodowa F-Gazy"
Cena: 400 zł + VAT / os.

TERMINY PLANOWANYCH DWUDNIOWYCH SZKOLEŃ

11-12.04.2024 godz: 9.00 - 17.00 Temat szkolenia: "Diagnostyka i mechanika układów klimatyzacji samochodowej"
Cena: 1.000 zł + VAT / os.

18-19.04.2024 godz: 9.00 - 17.00 Temat szkolenia: "Regeneracja kompresorów klimatyzacji samochodowej i naprawa przewodów klimatyzacji samochodowej"
Cena: 1.200 zł + VAT / os.

UWAGA! W celu uzyskania informacji dotyczącej ewentualnych terminów szkoleń prosimy o kontakt telefoniczny.


Staramy się być otwarci na potrzeby naszych klientów dlatego też istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia oraz przeprowadzenia szkolenia w formie wyjazdowej (dla grup zorganizowanych). W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@climateam.pl lub pod numerami telefonów (22) 817-83-01, 501 642 528.

W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej liczby uczestników, lub z przyczyn od nas niezależnych firma Clima Team Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego terminu, o czym osoby zainteresowane będziemy informować telefonicznie, nie później niż dzień roboczy przed planowanym szkoleniem.

Prowadzone przez nas szkolenia "Klimatyzacja samochodowa F-Gazy" zakończone są wydaniem Zaświadczenia o Odbytym Szkoleniu zgodnie z Ustawą z dn. 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 307/2008 określającym minimalne wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy, które muszą być uwględnione w programie szkolenia.