PROGRAM SZKOLENIA
„DIAGNOSTYKA I MECHANIKA UKŁADÓW KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ”
SZKOLENIE II STOPNIA

(SZKOLENIE DWUDNIOWE)

DZIEŃ PIERWSZY (zajęcia praktyczne w warsztacie)

1.    Ogólne zasady bezpiecznej pracy z układami klimatyzacji samochodowej
      •    BHP w zakresie stosowania czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodowej
      •    Stanowiskowe BHP w serwisie klimatyzacji samochodowej

2.    Praktyczne poznanie i stosowanie prób szczelności w poszukiwaniu nieszczelności układów klimatyzacji samochodowej
      •    Próba szczelności za pomocą azotu (nadciśnieniowa próba statyczna)
      •    Próba szczelności za pomocą azotu z wodorem (tzw. "gazu resztkowego") "hydrogen"
      •    Próba szczelności podciśnieniowa (wykonywanie próżni za pomocą stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej)
      •    Sprawdzanie szczelności układu za pomocą lampy UV
      •    Sprawdzanie szczelności za pomocą elektronicznego wykrywacza nieszczelności
      •    Praktyczne poszukiwanie i sprawdzanie nieszczelności podzespołów w układach klimatyzacji (skraplacz, parownik,
           sprężarka klimatyzacji, przewody, połączenia o-ringowe, etc.)

3.    Rozpoznawanie usterek w układach klimatyzacji samochodowej (zajęcia praktyczne)
      •    Algorytm rozpoznawania usterek (kolejność sprawdzania elementów układu A/C)
      •    Rozpoznawanie typowych usterek występujących w układach A/C
      •    Rozpoznawanie usterek elektrycznych, elektronicznych

4.    Czynności obsługowe i naprawcze układów klimatyzacji samochodowej  
      •    Kontrola i diagnoza ciśnień w układzie klimatyzacji (strona ssąca i tłoczna układu A/C)
      •    Wymiana elementów układu klimatyzacji (demontaż/montaż skraplacza, demontaż/montaż sprężarki klimatyzacji (min.
            połączenia skręcane, o-ringowe - prawidłowy dobór oringów)
      •     Prawidłowe napełnianie i dozowanie komponentów (czynnik chłodniczy, olej sprężarkowy i barwnik UV) do układu
            klimatyzacji

5.    Sprężarki klimatyzacji - diagnozowanie usterek
      •    Sprężarki ze sprzęgłem elektromagnetycznym (ze stałą i zmienną wydajnością)
      •    Sprężarki ze sprzęgłem stałym ("zrywnym") ze zmienną wydajnością
      •    Sprężarki elektryczne (budowa, zasada działania) - stosowane w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
      •    Elektrozawory - budowa i zasada działania w sprężarkach klimatyzacji

6.    Ustalenie przyczyn uszkodzeń kompresorów klimatyzacji
      •    Algorytm rozpoznawania usterek kompresorów klimatyzacji
      •    Najczęstsze przyczyny uszkodzeń kompresorów klimatyzacji

DZIEŃ DRUGI (zajęcia praktyczne w warsztacie)

7.    Regeneracja i naprawa kompresorów - w warunkach warsztatowych
      •    Kompleksowe uszczelnienie kompresorów
      •    Wymiana łożysk kół pasowych, regulacja tarcz sprzęgłowych sprężarek
      •    Wymiana elektromagnesów
      •    Wymiana sprzęgieł elektromagnetycznych
      •    Wymiana sprzęgieł stałych "zrywnych"
      •    Wymiana zaworów wydajnościowych i elektrozaworów
      •    Inne procedury naprawcze sprężarek klimatyzacji

8.    Regeneracja i naprawa przewodów klimatyzacji
      •    Lutowanie przewodów aluminiowych
      •    Lutowanie / spawanie przewodów stalowych
      •    Naprawa przewodów klimatyzacji (min. wlutowywanie końcówek klimatyzacji, etc.)
      •    Naprawa przewodów gumowych klimatyzacji (zaciskanie prasą hydrauliczną)

9.    Płukanie układów klimatyzacji
      •    Procedura płukania układów klimatyzacji
      •    Metody płukania układów klimatyzacji
      •    Preparaty i urządzenia do płukania układów klimatyzacji
      •    Płukanie elementów układu klimatyzacji
      •    Procedura próżnowania - osuszania układu klimatyzacji po procesie płukania
      •    Procedura napełniania i dozowania komponentów po płukaniu układu klimatyzacji

 

Przedstawione szkolenie jest szkoleniem dwudniowym i obejmuje 16 godzin szkolenia praktycznego. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia szkolenia tj. (komponenty, części zamienne - łożyska, uszczelnienia sprężarek, przewody aluminiowe, stalowe, gumowe, lut, topnik, płyny do płukania, etc.) zapewnia firma szkoleniowa.

Po szkoleniu możliwe jest przeprowadzenie testu sprawdzającego (sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej). Przeprowadzenie testu jest na życzenie klienta.

Po szkoleniu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE oraz przesłanie najpóźniej na 5 dni przed planowanym szkoleniem (terminy szkoleń podane na stronie internetowej www.climateam.pl w zakładce SZKOLENIA) na adres e-mail: szkolenia@climateam.pl

Uwaga: Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia (dla grup zorganizowanych) oraz przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego (dla grup zorganizowanych). W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Wszelkie informacje o szkoleniu można uzyskać pisząc na adres e-mail: autoklima@climateam.plszkolenia@climateam.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 817-83-01 lub 501-642-528.

PROGRAM SZKOLENIA „SZKOLENIE II STOPNIA” do pobrania w pdf